Duurzaam bouwen met Concordia

Duurzaam bouwen gaat samen met bewust bouwen. Het realiseren van een bouwproject met het oog op de toekomst. Hierbij kan worden gedacht aan een energiezuinige oplossing of het gebruik van milieuvriendelijke (geproduceerde) materialen.
Duurzaam bouwen is een breed begrip, welke duidelijk wordt verklaard aan de hand van de volgende definitie:

“Duurzaam bouwen is het op een dusdanige manier bouwen dat hier aan de huidige behoefte wordt voldaan, zonder dat mogelijkheden voor andere volkeren en toekomstige generaties worden verminderd” (RVO, thans Agentschap NL, 2003).

Grofweg bestaat duurzaam bouwen en renoveren uit twee onderdelen: de energiezuinigheid van een gebouw en het gebruik van materialen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Hierbij is van belang dat het gebouw zo functioneel, comfortabel en flexibel mogelijk is, om zo de levensduur te verlengen.

Energiezuinigheid
• Zo laag mogelijk energieverbruik van het gebouw;
• Zo min mogelijk gebruik maken van fossiele brandstoffen;
• Zo laag mogelijk waterverbruik van het gebouw;
• Zo laag mogelijk energieverbruik bij het produceren, transporteren en verwerken van de producten.

Materialen
• Zo min mogelijk materialen gebruiken;
• Zo veel mogelijk gerecyclede materialen toepassen;
• Zo veel mogelijk herbruikbare materialen toepassen;
• Zo veel mogelijk onderhoudsvriendelijke materialen toepassen;
• Materialen toepassen waarin zo min mogelijk schadelijke stoffen zijn verwerkt;
• De levensduur van materialen verlengen door het herstelbaar te maken;
• De levenscyclus/kringloop van materialen verlengen door ze demonteerbaar te maken

Lid van Duurzaam Gebouwd ondersteunen en faciliteren mede het platform. Elke partner levert continue kwaliteit nieuws, visie, sprekers, project- proces- en productinformatie. De bundeling van partners, experts, leden en abonnees vormt bovendien een hoogwaardig netwerk van bedrijven en personen.
Naar boven